НАСТОЯЩИ ОБЕКТИ

Подмяна на съществуваща кухненска аспирация, изграждане на нова нагнетателна вентилация, подмяна на електрически табла, изграждане на автоматика на сплит климатици, профилактика на климатици и доставка и монтаж на нови климатици.

Галерия