НАСТОЯЩИ ОБЕКТИ

Всички обекти
Central Mall - гр. Велико Търново

Central Mall - гр. Велико Търново

Доставка и монтаж на газова ситема Aisin Toyota с вътрешни тела Daikin, доставка и монтаж на климатици сплит системи Fujitsu General.