НАСТОЯЩИ ОБЕКТИ

Всички обекти
Завод за пластмасови опаковки - гр. Габрово

Завод за пластмасови опаковки - гр. Габрово

Доставка на водоохлаждащ чилър Daikin и споен пластинчат топлообменник SWEP за индустриални нужди.